[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
 
 22 / ม.ค. / 2557
แสดงความยินดีครูชำนาญการ
ครูพรวี มาลัยเลิศ เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
22 / ม.ค. / 2557
ค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 10
ณ กองบิน 5 ต.เกาะหลัก อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 13-14ธันวาคม 2556
22 / ม.ค. / 2557
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
11 / มิ.ย. / 2556
ครูสอนดีที่หนูศัทธา ปีการศึกษา 2555
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ได้รับรางวัลครูสอนดีที่หนูศรัทธา ปีการศึกษา 2555 จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556
11 / มิ.ย. / 2556
ขอต้อนรับครูอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอต้อนรับครูอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์): 


   

 


แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 32201) เรื่องฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชุดที่ 3 กราฟของลอการิทึม โดยนางวรรณิภา คณิชวนกุล ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 32201) เรื่องฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชุดที่ 2 สมบัติของลอการิทึม โดยนางวรรณิภา คณิชวนกุล ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ


Internet Explorer 5.5 or higher, Res 1024x768 pix, Font Medium For Windows or Mac OS.
Copyright © 2008 Watjuntrawat(Sukprasanrat). All Rights Reserved.

Powered by MAXSITE 1.10